• Site Heusden-Zolder (HQ)
  • Industrieweg 10,
    B-3550 Heusden-Zolder
  • +32 (0)13 61 11 00
  • info@pnvpanels.be

Bescherm uw medewerkers en elektrische installatie tegen een vlamboog.

Bekijk hier de webinar
Herbekijk het webinar Arc Flash

Borden- en bruggenbouwers

De instroom in technische richtingen is te laag. Daardoor is er een enorm tekort aan geschoolde technische talenten. Als bedrijf kan u dan twee dingen doen. Of u blijft zuchtend aan de zijlijn staan, of u gaat mee het veld op. Hier bij P&V kiezen we resoluut voor de tweede optie. R&D engineer Bernd Mouchaers vertelt u hoe wij de kloof verkleinen tussen opleiding en praktijk.

“Bordenbouw is een heel specifiek vak, zowel het engineeren als het assembleren. Het deel Bordenbouw komt in de meeste opleidingen amper aan bod, terwijl in de praktijk de technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Een elektrisch bord is de afgelopen jaren veel complexer geworden. Het Smart-verhaal is daar het perfecte voorbeeld van.”

“Hier bij P&V begeleiden we eindwerken, organiseren we bedrijfsbezoeken en bieden we stageplekken aan. We zetten vooral hard in op stages voor het TSO-onderwijs. Maar dat doen andere bedrijven natuurlijk ook. Met onze Praktijk Campus gaan we nog een stap verder. Ons doel is om het niveau van studenten, opleidingen én de scholen een boost te geven.”

“Zo zetelen onder meer onze COO Ghislain Hardy en ik in de adviesraden van verschillende scholen. Daar proberen we die richtingen mee vorm te geven vanuit de praktijk. Wat moet de student van morgen kunnen? Over welke vaardigheden moet hij of zij beschikken? De antwoorden op die vragen toetsen we vervolgens af aan het lessenpakket.”

“Daarnaast doen we ook aan werkplekleren, samen met de PXL Hogeschool en Thomas More. Wij stellen onze werkplek ter beschikking zodat hun studenten samen met ons hun kennis in praktijk kunnen brengen. Heel concreet: de studenten van Thomas More draaien hier een week mee op engineering. Wij leren ze werken met EPLAN, onze tekensoftware. Doen ze dat goed? Dan zijn ze vrijgesteld van bepaalde lessen.”

“Een andere collega werkt dan weer nauw samen met CVO Step, een onderwijsplatform voor volwassenen. We ondersteunen zowel de studenten
als de docenten met rondleidingen en door dieper in te gaan op specifieke onderwerpen binnen de bordenbouw.”

Airhockey robot

“Er is ook nog Limburg STEMT ’t af, een project om Limburgse technologische talenten te stimuleren. Daar werkten we samen met VTI Beringen een airhockey tafel uit… en een robottegenstander voor aan die tafel. Nu ja, zij bouwden, wij ondersteunden vooral (lacht). Zo verfijnden we bijvoorbeeld samen de elektrische schema’s en bouwde één van de leerlingen het bord onder onze begeleiding. Daarnaast stelden wij ook de materialen ter beschikking.”

“Maar we proberen ook de jonge tieners te bereiken. Via de First Lego League bijvoorbeeld, waarbij leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar een Lego-robot bouwen en programmeren. We zitten ook samen met leerkrachten uit het lager onderwijs om te kijken hoe we leerlingen in contact kunnen brengen met techniek.”

“Uiteraard kost dat allemaal tijd en energie. Maar ons management is er echt voorstander van. En op termijn gaan al deze inspanningen natuurlijk lonen…“