• Site Heusden-Zolder (HQ)
  • Industrieweg 10,
    B-3550 Heusden-Zolder
  • +32 (0)13 61 11 00
  • info@pnvpanels.be

Bescherm uw medewerkers en elektrische installatie tegen een vlamboog.

Bekijk hier de webinar
Herbekijk het webinar Arc Flash

Bordenbouw bestaat niet meer

De manier waarop wij hier bij P&V uw elektrische borden bouwen, is enorm veranderd. Vroeger was het een puzzelwerkje van één man. Vandaag is het hele proces onderverdeeld in kleinere processen en is specialisatie en automatisatie alom. Engineerings manager Berny Pellaers blikt vooruit.

Dertig jaar geleden ging bordenbouw zo: er was één man die twee schragen haalde. Daarop legde hij zijn montageplaat, en daarop schikte hij zijn componenten aan de hand van een soms met de hand getekende bordopstelling. Te beginnen met de grootste componenten. Kreeg hij er alles op kwijt? Dan begon hij met vastzetten.

Meer en meer begint Henry ‘werkorganisatie’ Ford zijn stempel te drukken op het ontwerpen. Want als het juist wordt opgezet, is het voor sommige toepassingen mogelijk om schema’s te configureren. Bij de overige toepassingen moet er gezocht worden naar uniformiteit en herbruikbaarheid. Niet dat borden nu aan de lopende band gemaakt gaan worden. Het blijven meestal unieke producten. Maar specialisaties steken meer en meer de kop op. Het gebrek aan gekwalificeerd personeel werkt dit voor een groot stuk in de hand, maar ook de hulp en mogelijkheden uit de digitale wereld.

De lat voor de ontwerpers ligt hoger

We beginnen bij het ontwerp. Bij P&V zijn kladschema’s al lang verleden tijd. De eisen voor een goed ontwerp liggen nu veel hoger. De CNC-machine die al de nodige gaten en uitsparingen voorziet in montageplaat en kast, haalt zijn informatie uit het digitale ontwerp. Een voorgeboorde montageplaat, en op voorhand klaargemaakte ID-pakketten en klemnummers zijn al een tijdje ingeburgerd. De volgende stap? Meer en meer informatie over alles wat met het bedraden te maken heeft.

Dat maakt dat een goed en degelijk ontwerp essentieel is voor de verdere uitvoering van een bord. Standaardisatie in het ontwerp wordt belangrijker en belangrijker om de doorlooptijden kort te houden. Want het kan niet de bedoeling zijn dat de werkuren simpelweg van het atelier naar de ontwerpfase verhuizen.

De bedoeling moet wél zijn dat de volledige realisatie van het bord sneller en efficiënter gebeurt. Dit heeft enerzijds het gevolg dat ontwerpers in het keurslijf van standaardisatie gedwongen worden. Anderzijds dat een degelijke kennis van ontwerpen én de ontwerpsoftware zelf met zijn duizend en een functionaliteiten essentieel zijn.

Mijn visie? Zet een algemene structuur uit en betrek de ontwerpers zoveel mogelijk bij het opzetten van standaardisaties en optimalisaties. Op die manier moeten zij niet alleen de software kunnen gebruiken, maar ook weten hoe die werkt. Wat volgens mij op langere termijn het verschil maakt tussen een goede ontwerper en een héél goede ontwerper.

De bouw zelf: mechanisch vs elektrisch

Het bouwproces zelf dan. Waar komt Henry hier op de proppen? Wel, bij de specialisatie van de verschillende werken tijdens de constructie. Het lostrekken van het elektrische van het mechanische stuk, bijvoorbeeld.

U hoeft niet elektrisch geschoold te zijn om montageprofielen, draadgoten en onderdelen juist te plaatsen op een degelijk en goed gedocumenteerde bord-layout. Ook het leggen van stuurbedrading vergt in sommige omstandigheden geen elektrisch geschoold personeel. Bedraden aan de hand van een draadlijst, kan door iedereen gebeuren die een beetje handig en nauwgezet is.

Zo kan het elektrisch geschoold personeel zich volop concentreren op de puur elektrische aangelegenheden. Oordelen of de uitvoering ook volgens de regels van de kunst gebeurd is. De elektro-technische specialiteiten zoals afschermingen, EMC, juiste uitvoering in functie van het kortsluitvermogen,…

De toekomst?

Aan het ontwerp worden steeds meer hogere eisen gesteld. Om snel te kunnen ontwerpen, en om voor een doorgedreven automatisering te zorgen bij het bouwen van de borden.

Kennis, organisatie, logistiek, planning en specialisatie zijn hierbij de kernwoorden. Zowel bij het ontwerp als de uitvoering. Uitdagingen zijn daarbij zowel de ontwerpers als de uitvoerders gemotiveerd te houden bij het uitvoeren van deze gespecialiseerde taken.

Het hoeft, of kan niet, bij iedere bordenbouwer of bij het bouwen van elk bord van toepassing zijn. Maar voor ons wel de weg naar Becoming the best panel builder in the world.