• Site Heusden-Zolder (HQ)
  • Industrieweg 10,
    B-3550 Heusden-Zolder
  • +32 (0)13 61 11 00
  • info@pnvpanels.be

Bescherm uw medewerkers en elektrische installatie tegen een vlamboog.

Bekijk hier de webinar
Herbekijk het webinar Arc Flash

Onderhoud elektrische installaties: van reactief naar proactief

“Een elektrische schakelaar gaat niet eindeloos lang mee. Dat weet iedereen. Toch zien we in de praktijk heel wat bedrijven die al dan niet onbewust de grens opzoeken. Waardoor wij soms pas aan zet komen als het vijf ná twaalf is.” Business unit manager Service Bart Van Herck over het belang van onderhoud op elektrische installaties, interventies op Paaszondag, en de switch van reactief naar proactief.

“Met onze afdeling Service voeren wij onderhoud uit op elektrische installaties, upgraden wij bestaande borden en optimaliseren wij de betrouwbaarheid en efficiëntie . Onder onderhoud vallen zowel preventieve werken als snelle interventies.”

Snel schakelen op Paaszondag

“Een voorbeeld van zo’n interventie was de snelle ingreep bij een producent van diepvriesvoeding. De situatie: een totaal verouderde vermogensschakelaar die was afgesprongen. Na heel wat moeite en veel gegoochel, konden ze alles weer opstarten. Maar de vraag was voor hoelang… Aan ons dus om een oplossing te vinden.”

“Dat begint altijd met een diagnose ter plaatse. In dit geval wees een thermografie uit dat één pool oververhit was. Dan volgt het voorstel tot technische oplossing: hier was dat om een nieuwe schakelaar te plaatsen. Daarna gaan we samen rond tafel zitten en bespreken we onze werkvoorbereiding: hoe hebben wij langs onze kant de shutdown zo goed mogelijk voorbereid? Want we willen die uiteraard zo kort mogelijk houden – we beseffen maar al te goed dat dit het hart is van een productiebedrijf. Wat is ons voorstel, fase per fase, om te garanderen dat wij alles op het afgesproken uur weer operationeel krijgen? Op Paaszondag hebben we de scheve situatie dan rechtgetrokken.”

“Bij een producent van veevoeders kwam deze problematiek op een andere manier aan het licht. Toen zij hun onderstation lieten vervangen, ontdekte het installatiebedrijf dat de achterliggende schakelaar niet meer betrouwbaar was. Echt oude technologie, nog heel erg mechanisch. En wat bleek? Die reserve-onderdelen werden al jaren niet meer gemaakt. Dan is het plots alle hens aan dek. Wij demonteerden de oude schakelaar en pasten al het koper aan.”

Onverwachte shutdowns kosten veel meer dan een periodiek onderhoud van uw elektrische installatie
Manager service Bart Van Herck

“Voor deze twee bedrijven bleef het bij een serieuze waarschuwing. Maar het onderstreept het belang van een correct en regelmatig onderhoud op elektrische installaties. Wij komen nog te vaak in situaties terecht waar elektrisch onderhoud geen prioriteit is. En ook al zijn elektrische schakelaars enorm robuust, toch blijven het mechanische componenten met een bepaalde levensduur. Als ze tegen de dertig gaan, begint u gegarandeerd tegen de grenzen van het betrouwbare aan te botsen. Op dat moment zijn ze een onzekere factor in uw productieproces én een gevaar voor de veiligheid van uw personeel.”

Onderhoud elektrische installaties: meetbaar

“Stilaan begint bij de meeste bedrijven die switch te komen van reactief naar proactief voor het onderhoud van hun elektrische installaties. En zo zou het moeten. Want dan kunnen wij veel gerichter adviseren en ingrijpen. Gaan wij de betrouwbaarheid van de installatie veel beter in de gaten kunnen houden.”

“Als het dan toch tot een retrofit of revamp komt, gaan we daar het maximale uit halen. Want dan kunnen we vooraf  nadenken over welke technologieën nog interessant zijn om te integreren. Denk maar aan de opportuniteiten die slimme borden bieden. Eén van die voordelen aan Smart Panels is dat wij uw installatie en de kwaliteit van uw stroom meetbaar maken. Met die data krijgen wij een zicht op wat in uw kasten gebeurt. Zo zijn we in staat om die installatie door de jaren heen te monitoren en kunnen we veel korter op de bal spelen tijdens het onderhoud van elektrische installaties. En zijn onverwachte, dure shutdowns definitief verleden tijd.”